Polityka prywatności

Oświadczenie o Cookies oraz Polityce Prywatności Pracowni Psychologicznej Ego oraz Gabientów Sensorycznej Integracji w ramach firmy Pracownia Psychologiczna Ego

W serwisie internetowym Pracownia Psychologiczna Ego stosujemy własne i obce pliki cookies w celu poprawy świadczonych usług. Jeśli korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień, uznamy, że akceptujesz naszą politykę cookies.

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Pracownia Psychologiczna Ego o numerze NIP 952 135 35 62, REGON  017441219 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta st. Warszawy pod nr 4216,  prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Murmańska 6 lok 5, 04-203 Warszawa.

1/ Termin Użytkownik odnosi się do wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej, przesyłają wiadomość email, umieszczają komentarz, zapytanie, klikają przycisk „like”, itp.  na profilu Pracowni Psychologicznej na facebooku ;
oraz  do korzystających z naszych usług Klientów Pracowni, którzy pozostawiają w Pracowni swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, m.in. adres email, numer telefonu. Tym samym dane te są nam powierzane dobrowolnie lub w sposób automatyczny.

2/ Termin Administrator dotyczy Pracowni Psychologicznej Ego, która  administruje powierzonymi danymi osobowymi, przechowując je zgodnie z procedurami sformułowanymi na podstawie ustawy RODO.

3/ RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Administrator Danych

1/ Pracownia Psychologiczna Ego jest Administratorem Twoich danych osobowych. Będąc Klientem Pracowni powierzasz nam następujące swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP.

2/ Pracownia Psychologiczna Ego jako Administrator danych zapewnia, że szanuje prawo do prywatności swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności troszcząc się o bezpieczeństwo danych.

3/ Pracownia Psychologiczna Ego administruje również danymi osób zgłaszających się  do nas za pośrednictwem poczty email, facebooka, formularzy kontaktowych na stronach internetowych. Dane te, za zgodą osoby zwracającej się do nas, są dopisywane do bazy mailingowej oraz do bazy danych klientów i wykorzystywane są w celach marketingowych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Dane osobowe podawane w zapytaniach i formularzach są traktowane jako poufne i są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych. Zwracając się do Pracowni Psychologicznej Ego Klient ma prawo zastrzec sobie, aby dane te nie zostały umieszczone w powyższych bazach.

4/ W odniesieniu do danych pozostawionych na Facebooku ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Prywatności Serwisu Facebook. Pracownia Psychologiczna Ego zaleca  zapoznanie się z tymi zasadami i zastrzega, że mogą one różnić się od Polityki Prywatności Administratora.

5/ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
W szczególności wykorzystujemy je do:
- realizacji podstawowych usług, w tym:
a/ gromadzenia dokumentacji o przebiegu konsultacji, terapii, wynikach badań i diagnoz,
b/ wystawiania opinii, zaświadczeń i innych dokumentów na Twoje życzenie;
c/ kontaktowania się z Tobą w celu ustalenia terminów wizyt, konsultacji oraz przekazywania Ci innych ważnych informacji,  itp.
- obsługi Twoich próśb, z którymi się do nas zgłaszasz, np. poprzez formularz kontaktowy,

oraz:
- zapewnienia obsługi usług płatniczych;
- windykacji należności;
- prowadzenia analiz statystycznych;
-przechowywania danych dla celów archiwalnych;
- informowania o ważnych wydarzeniach i naszych propozycjach w ramach prowadzonych przez Pracownię działań informacyjnych i marketingowych.
Ze względu na obowiązujące przepisy, dane są również przetwarzane dla celów podatkowych
i rachunkowych.

6/  Każda osoba, która powierzyła nam swoje dane posiada prawo dostępu do danych, sprostowania ich, zmiany lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia lub pozbawienia Administratora możliwości przetwarzania danych osobowych. W przypadku obawy o naruszenie danych osobowych Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi o nieprawidłowościach do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7/ Dane osobowe są przechowywane przez cały czas niezbędny do realizacji usługi oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po  zaprzestaniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, na potrzeby archiwizacji dokumentacji medycznej, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania tych danych.


§3 Dostęp do danych

1/ Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Administratora w sposób minimalizujący dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
w zabezpieczonym archiwum lub w zaszyfrowanych bazach danych i systemach komputerowych.

2/ Dane osobowe Użytkownika i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione lub firmy zewnętrzne, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy (np. biuro rachunkowe).

3/ Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4/ Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§4 Dane kontaktowe

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności prosimy kontaktować się z  Pracownią Psychologiczna Ego.

e-mail: ego[at]ego-psychologia.pl

tel.: 502 178 774

adres: ul. Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa

Powrót do strony
Skontaktuj się z nami
(22) 423 16 49 / 502 178 774
ego@ego-psychologia.pl
2019 © Pracownia Psychologiczna Ego
Wszystkie prawa zastrzeżone.
angle-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram